top of page

Worthing Song

①子牛のように
踊り出したら止まらない
馬鹿にされてもかまわない
義の太陽 上るとき
その翼にいやしがある
はねる はねる
子牛のように
踊る 踊る 主の御前で
はねる はねる はねる・・・
はねるYO!!! HEY!!!
踊る 踊る 踊る・・・
踊るYO!!! HEY!!!

 

①"Koushi no you ni Odori dashitara tomaranai Baka ni sarete mo kamawanai Gi no taiyou noboru toki Sono tsubasa ni iyashiga aru Haneru haneru Koushi no you ni Odoru odoru omo no maede Haneru haneru haneru... Haneru YO!!! HEY!!! Odoru odoru odoru... Odoru YO!!! HEY!!!"


②主は良いお方
わがたましい 主をたたえよ
聖なる御名を ほめたたえよ
主の良くして 下さったことを
何一つ忘れるな

 

主は良いお方 主は良いお方
恵みとあわれみの
かんむりをもって
私の一生 良いもので満たす
主は良いお方 賛美をささげます。

 

"Shu wa yoi okata Waga tamashii shu o tatae yo Seinaru mina o hometate yo Shu no yoku shite Kudasatta koto o Nani hitotsu wasureru na Shu wa yoi okata shu wa yoi okata Megumi to awaremi no Kanmuri o motte Watashi no isshou yoi mono de mitasu Shu wa yoi okata Sanbi o sasagemasu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③立ち返る時
主を呼び求めてる民が
自らへりくだり祈り
御顔を求め立ち返る時
主はこの地を癒される
今主の聖徒らよ 祈りを満たし
御国の知らせを この地に告げよ
今主の命が 我らを生かし
御国の栄光 この地に満ちる
再び来る主イエスを
この地に迎えるため
主の臨在がこの場所に
回復される時
散らされ失われた民が
生きかえり一つになる


"Tachikaeru toki Shu o yobimotometeru tami ga Mizukara herikudari inori Okao o motome tachikaeru toki Shu wa kono chi o iyasareru Ima shu no seitora yo inori o mitashi Okoku no shirase o kono chi ni tsugeyo Ima shu no inochi ga warera o ikashi Okoku no eikou kono chi ni michiru Futatabi kuru shu Iesu o Kono chi ni mukaeru tame Shu no rinza ga kono basho ni Kaifuku sareru toki Chirasare ushinawareta tami ga Iki kaeri hitotsu ni naru."

④主の教会よ
主に名を呼ばれた私たちを
一つにして今
あなたの心をこの地で
成し遂げるために
主の名の権威と愛の力
与えられている
すべてを満たす
主 イエスキリスト
ここに満ちている
立ち上がれ 主の教会よ
目を覚まし 主を見上げよう
大いなることをなさる方
栄光受ける方

 

④"Shu no kyokai yo Shu ni na o yobareta watashitachi o Hitotsu ni shite ima Anata no kokoro o kono chi de Nashitogetaru tame ni Shu no na no ken'i to ai no chikara Ataerarete iru Subete o mitasu Shu Iesu Kirisuto Koko ni michite iru Tachiagare Shu no kyokai yo Me o samashi Shu o miageyou Ooinaru koto o nasaru kata Eikou ukeru kata"

​⑤『罪重荷を除くは』
by Yoko Yagi
罪重荷を除くは 

血の力 主の血は

悪魔のわざをこぼつ 

奇しき力なり

 

※力ある主イエスの血 

受けよ 受けよ

力ある主イエスの血 

受けよ 今受けよ

 

2肉の欲を除くは 

血の力 主の血は

罪汚れをきよむる 

奇しき力なり

 

3雪より白くするは 

血の力 主の血は

罪のしみを抜き去る 

奇しき力なり 

 

4主に誠を尽くすに 

血の力 主の血は

日ごとわれを助くる 

奇しき力なり 

!アーメン

 

"⑤『Tsumi omokane o nozoku wa』 by Yoko Yagi

1Tsumi omokane o nozoku wa Chi no chikara Shu no chi wa Akuma no waza o kobotsu Kushiki chikara nari

※Chikara aru Shu Iesu no chi Ukeyo ukeyo Chikara aru Shu Iesu no chi

Ukeyo ima ukeyo!Amen"

2Niku no yoku o nozoku wa Chi no chikara Shu no chi wa

Tsumi yogore o kiyomuru Kushiki chikara nari

3Yuki yori shiroku suru wa

Chi no chikara Shu no chi wa

Tsumi no shimi o nukisaru

Kushiki chikara nari 

4Shu ni makoto o tsukusu ni

Chi no chikara Shu no chi wa

Higoto ware o tasukuru Kushiki

chikara nari !

bottom of page